Priserne som er vist her, er fratrukket 50% fra den oprindelige pris. Det vil sige 50% rabat.

Dette er et produkt, som er beregnet til bestillinger af print til konkurrencer så som Dansk Fotografisk Forening eller Color Art Photo.

Det er vigtigt at den udleverede fil, til print af klistermærke bliver uploadet sammen med jeres billedeprint.